DONATIU

Si no desitges cap tipus de publicitat, però tot i així vols colaborar, pots fer un DONATIU a ES34 0081 5392 16 0001165326 Per motius fiscals, no podem fer cap tipus de publicitat de persones o empreses que facin donatius. Volem des de el CF Base Llagostera donar les més sinceres gràcies a totes aquelles persones, empreses i entitats, que fins a dia d'avui ens han fet arribar el seu donatiu. Això ens demostra que confien amb la nostra feina i que creuen en aquest projecte des de l'anonimat.