TANCA PUBLICITÀRIA DUES CARES

Envia la teva solicitud a tresoreria@cfbasellagostera.cat amb el títol: TANCA PUBLICITAT amb les dades fiscals, la imatge digitalitzada i el link que desitges. Si en el transcurs de l'any contractat, el client volgués canviar l'anunci per algún motiu, es pot fer sense cap problema, amb un cost adicional de 100€.
Preu: 300€. Durada d'un any des del moment de la seva col·locació. Les tanques son impreses a dues cares, essent visibles des del camp i des de la grada a la vegada.
Preus sense IVA inclós. El club es reserva el dret de denegar la sol·licitud de publicitat, si la considera inapropiada.